Holwortel en Scilla Siberica bij de Schierstins in Feanwâlden.

Holwortel en Scilla Siberica bij de Schierstins in Feanwâlden.

Bewonder de stinzenflora 

De Stinzenstruin is een jaarlijks evenement. Van half februari tot eind mei heten een aantal states, landgoederen en andere bijzondere locaties bezoekers van harte welkom om de prachtige bloeiende stinzenflora te bekijken zoals Sneeuwklokjes, Winterakonieten, Bonte crocus en Lenteklokjes in het vroege voorjaar tot Holwortel, Bostulp, Vogelmelk en Gele anemoon later in het seizoen. Vanaf januari tot en met mei vallen deze plantjes op doordat zij vaak in groten getale voorkomen op historische plekken. Het is onmogelijk om alle soorten tegelijk te zien bloeien. Een herhaald bezoek aan de verschillende vindplekken is daarom aan te bevelen. En vergeet uw fototoestel niet!

Volg de bloei op de website

De Stinzenflora-monitor is begonnen met terreinen in Fryslân. Dit jaar zijn er nieuwe deelnemers, nu ook in Gelderland:  Landgoed Hackfort in Vorden (Gelderland). De monitor kreeg inmiddels ook belangstelling in de landelijke pers.

De Stinzenflora-monitor is vorig jaar gestart om bezoekers te helpen. De flora bloeit jaarlijks immers op een ander moment, afhankelijk van weersomstandigheden en locaties. In de Kalender van de Stinzenflora-monitor is te zien waar, wanneer welke soort stinzenplant bloeit. Stinzenflora komt op meerdere plaatsen in Nederland voor. De aard van de locaties verschilt net als het voorkomen van soorten. Het doel is ook om de belangstelling voor deze planten en de terreinen waar ze groeien te stimuleren. Een grotere belangstelling kan bijdragen aan het behoud van deze bijzondere vegetatie en de vaak bijzondere terreinen waar ze voorkomen.

Nieuw op de Monitor is het onderwerp Beheer. Het beheer van stinzenflora is afhankelijk van veel factoren. Verschillende terreinbeheerders zullen iets schrijven over hun ervaringen met en motivatie voor een bepaald beheer van terreinen waar veel stinzenflora voorkomt.

De Stinzenflora-monitor geeft wekelijks de actuele informatie en is actief van half februari – half mei 2016 op deze website.

Via een link op de websites van de deelnemende locaties wordt u verwezen naar deze monitor.

Rondleidingen door unieke parken en tuinen

Op sommige locaties en data is er een speciale activiteit of kunt u een rondleiding door een gids krijgen langs deze zeer bijzondere flora. In de twee deelnemende particuliere tuinen (Kollum en Stiens) vertellen de eigenaren zelf graag over hun ervaringen.

Deelnemers aan de Stinzenflora-monitor zijn op dit moment:

Dekema State Jelsum.16 en 17 april Museumweekend: Stinzenstruin; 23 april Voorjaarsfair: met een stinzenplantenzoekkaart maakt u zelf een rondgang;  rondleiding op aanvraag langs stinzenplanten op andere dagen/tijden op verzoek mogelijk. Voor prijzen, openingstijden en activiteiten klik hier.
Hackfort Vorden (Gelderland). Vrij toegankelijk.
Jongemastate Raerd. Vrij toegankelijk.
Martenastate Koarnjum. Vrij toegankelijk. Op 26 maart en 16 april van 10.00 – 12.00 u. wandelexcurstie o.l.v. natuurgids Geert de Vries; 28 maart en 10 april van 09.30 – 11.30 u. fotografie-excursie o.l.v. natuurfotografe Betty Kooistra. Deelname is gratis. Zie ook de website.
Martenatuin Franeker. Vrij toegankelijk van ‘s morgens 8.00 u tot 18.00 u.
Philippusfenne Kollum.Openstelling maart en april na telefonische afspraak.
Schierstins Feanwâlden. Voor openingstijden en activiteiten klik hier.
St. Vitus kerkhof Stiens. Vrij toegankelijk.
Stinze Stiens (Doktershûs). Voor openstelling zie de kalender op de Stinzenflora-monitor.

Voor overige terreinen in Friesland met stinzenflora zie www.stinzenflorafryslan.nl