Dekema State, Jelsum

Bostulp en Knikkende vogelmelk bij Dekema State, Jelsum. Foto: Dekema State.

Op diverse locaties in Fryslân zal komend voorjaar weer een Stinzenstruin worden georganiseerd.

Deelname aan de Stinzenstruin geeft u de gelegenheid een wandeling te maken langs de vroege bloeiers van de stinzenflora, die hun groeicyclus afronden voordat het blad aan de bomen zit. Van sneeuwklokje tot en met daslook en boshyacint en dus vanaf januari tot en met mei vallen deze plantjes op doordat zij  vaak in groten getale voorkomen op historische plekken. Het is onmogelijk om alle soorten tegelijk te zien bloeien, maar het toppunt van de bloei valt vaak begin april. In deze tijd kunt u vaak nog de resten zien van de eerste bloeiers, terwijl de knoppen van de latere bloeiers ook al op springen staan.

Op sommige locaties en data krijgt u een rondleiding door een gids langs deze zeer bijzondere flora.

In tegenstelling tot vorig jaar geven we nog geen precieze data voor alle locaties op. Dit doen we voor het eerst in een Stinzenflora-monitor: een actuele kalender die aangeeft wanneer wat waar bloeit. Om het publiek beter van dienst te kunnen zijn, willen we komend jaar hiermee een proef nemen. Ervaring hiermee is opgedaan in Zwitserland en in België.  De Stinzenflora-monitor is vanaf eind februari te vinden op deze website. Via een link op de websites van andere deelnemende locaties wordt u verwezen naar de monitor.

Locaties die voor zover nu bekend meedoen met de Stinzenstruin en/of de Stinzenflora-monitor zijn de volgende:
Dekema State Jelsum 18 en 19 april (museumweekend), en 25 april (voorjaarsfair) met rondleiding, buiten die data tijdens openingstijden of als het hek openstaat.
Jongemastate Raerd vrij toegankelijk
Martenastate Koarnjum vrij toegankelijk, zie website voor rondleidingen
Martenatuin Franeker vrij toegankelijk van ‘s morgens 8.00 u tot 18.00 u.
Philippusfenne Kollum maart en april op telefonische afspraak
Schierstins Feanwâlden tuin vrij toegankelijk, tijdens verbouwing (maart tot de zomer) vanaf de weg zichtbaar
St. Vituskerkhof Stiens vrij toegankelijk
Stinze Stiens (Doktershûs 1838-2012) tuin ontworpen door Gerrit Vlaskamp (1863,1868). Beperkte openstelling: open tuindagen worden vermeld in de Stinzenflora-monitor Kalender